สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 28 พ.ค.-7 มิ.ย. 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 28 พ.ค.-7 มิ.ย. 2555___ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/05/2555___ ข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นประกาศจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานยุติธรรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รวม 11 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555 ผู้ที่สนใจรายละเอียด สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555 อ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้ได้เลยคะ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555

สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555


สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 28 พ.ค.-7 มิ.ย. 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานยุติธรรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รวม 11 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท ค่าครองชีพ 980 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการตลาด ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
2. เจ้าพนักงานยุติธรรม
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท ค่าครองชีพ 980 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท ค่าครองชีพ 980 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
4. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,190 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://job.oja.go.th หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ”

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 28 พ.ค.-7 มิ.ย. 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเปิดสอบงานราชการ คะ

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน ราชการ 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights