สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 1-7 พ.ค. 2561 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมัครงาน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 1-7 พ.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/05/2561 มีข่าว สมัครสอบ ตำรวจ ปี 2561 มาฝากกันนะคะ เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโลหะ ช่างเครื่องกล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ นักการแพทย์แผนจีน รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2561 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด สมัครสอบ ตำรวจ 2561 ได้แล้วที่นี่ เราอัพเดตรายละเอียด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมัครงาน 2561 มาฝากกันแล้ว

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 1-7 พ.ค. 2561 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมัครงาน 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโลหะ ช่างเครื่องกล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ นักการแพทย์แผนจีน รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 256 1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่างโลหะ
– ช่างเครื่องกล
– ผู้ช่วยทันตแพทย์
– นักการแพทย์แผนจีน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
– ช่างโลหะ                จำนวน  1  อัตรา
– ช่างเครื่องกล                จำนวน  2  อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์                 จำนวน  1  อัตรา
– นักการแพทย์แผนจีน                จำนวน  1  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
– ช่างโลหะ                 จำนวน  11280  บาท
– ช่างเครื่องกล                 จำนวน  11280  บาท
– ผู้ช่วยทันตแพทย์                  จำนวน  11280  บาท
– นักการแพทย์แผนจีน                 จำนวน 18000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ช่างโลหะ  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย งานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ 
– ช่างเครื่องกล   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือระบบปรับอากาศ หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ 
– ผู้ช่วยทันตแพทย์    ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
– นักการแพทย์แผนจีน    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 1-7 พ.ค. 2561 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมัครงาน 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,