สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค – 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค – 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป และ นักวิชาการตรวจสอบภายใน รวมจำนวน 25 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเบื้องต้นได้ ด้านล่างของประกาศนี้คะ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค – 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค - 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค – 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค – 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคารหรือ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้รับการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

4. นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจบริหารธุรกิจ หรือบริหารหารศึกษา

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

6. นักวิชาการศึกษา
จำนวน 6 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

7. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

วิธีการรับสมัคร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานจำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก boontermblog คะ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา 28 พค – 1 มิย 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , , ,