สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบ ภาค ข ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบภาค ข ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 3 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบภาค ข ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ กับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555
ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 12,600 – 13,360 บาท ทั้งนี้ การได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด

จำนวนตําแหน่งว่างครั้งแรก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555
ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สศค. ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๔, ๓๑๓๙ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาโท 3 อัตรา 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 15 มีค – 5 เมษา 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights