สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/07/2555 วันนี้มีข่าวการับสมัครพนักงานราชการ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบภาค ข. ปริญญาโท ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตการ (ด้านนโยบายและแผน) จำนวนรวม 8 อัตรา สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถนนพหลโธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาาชการ อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ วิธีการรับสมัคร เพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค - 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

-จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจเกษตร
– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปริญญาโท ของ ก.พ.

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตการ (ด้านนโยบายและแผน)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555
– ได่รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

วิธีการรับสมัคร
การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถนนพหลโธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาาชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 26 กค – 20 สค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมัครงาน 2555

Tags: , , , ,