สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครงานของ สํานักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กับสํานักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครงานได้ ด้านล่างคะ สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ - 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

สํานักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

สำนักพัฒนาเกษตร รับ จนท.บันทึกข้อมูล สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

สำนักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

– วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป

– สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ต้องนำตัวจริงมาแสดงด้วย) ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3 เมษายน 2555

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส (สำหรับผู้สมัครเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ สํานักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 3 เมษา 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , , ,