มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-12 ตุลาคม 2560 หางาน มหาวิทยาลัย 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา  6-12 ตุลาคม 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/09/2560 อยากทราบรายละเอียด หางาน มหาวิทยาลัย 2560 กันบ้างไหมคะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2560 สนใจรายละเอียด หางาน มหาวิทยาลัย 2560 สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ ที่นี่ ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ

63046

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา  6-12 ตุลาคม 2560 หางาน มหาวิทยาลัย 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
จำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เพศชายหรือหญิง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
– มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
– มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
– ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ด้านการปฏิบัติการ  มีความรู้ด้านงานอาหารและโภชนาการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการได้ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร รู้จักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้
– ด้านการวางแผน จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
– ด้านการประสานงาน สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– ด้านการบริการ รักในงานบริการด้านอาหารและโภชนาการ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา  6-12 ตุลาคม 2560 หางาน มหาวิทยาลัย 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , ,