อบต.สันป่าตอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล 7 อัตรา 11 – 31 มค 2556 อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อบต.สันป่าตอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล  7 อัตรา 11 – 31 มค 2556 อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง (จังหวัดมหาสารคาม) เปิดรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง (จังหวัดมหาสารคาม) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556

อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556

อบต สมัครสอบ 2556

อบต.สันป่าตอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล  7 อัตรา 11 – 31 มค 2556 อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556

รายละเอียดของการรับสมัคร อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
2.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2.3 ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

3.  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
3.1  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
คุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.sanpatongmk.org สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๔๓-๗๐๖๑๘๐-๑
อบต สมัครสอบ 2556 อบต สมัครงาน 2556 สมัครสอบ อบต 2556

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights