Update!! บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Update!! บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/10/2555 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สายงานการเงิน ผู้จัดการส่วนแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสียง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ และ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ส่วนประเมินผล รวมจำนวน 9 อัตรา เริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2555 อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) www.mcot.net คะ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556

อสมท สมัครงาน 2556

Update!! บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของข่าวการรับสมัครงาน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวนรวม 9 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สายงานการเงิน

2. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

3. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

4. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน

5. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสียง

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

8. ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ส่วนประเมินผล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556
การรับสมัครและยื่นใบสมัคร
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556
ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่สมัครและชื่อ – นามสกุล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (PDF File) ประกอบการสมัครขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E – Mail : Recruitment@mcot.net
หรือจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซอง สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556
ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.mcot.net คะ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน รวม 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 อสมท สมัครงาน 2555 อสมท สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , ,