[ฮิต!] สนง.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับสมัครพนักงานรวม 14 อัตรา 15 สค – 5 กย 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ฮิต!] สนง.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับสมัครพนักงานรวม 14 อัตรา 15 สค – 5 กย 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนง.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th หรือ job.otep.go.th คลิกหัวข้อรับสมัครงานแล้วอ่านรายละเอียดของการรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้คะ..

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) 2 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง

รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th หรือ job.otep.go.th คลิกหัวข้อรับสมัครงานแล้วอ่านรายละเอียดของการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!
สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights