ฮิต!! สนง.เทศบาลตำบลเมืองศรีไค รับสมัครพนักงานราชการรวม 14 อัตรา 27 สค – 16 กย 2557 สมัครงาน เทศบาล 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฮิต!! สนง.เทศบาลตำบลเมืองศรีไค รับสมัครพนักงานราชการรวม 14 อัตรา 27 สค – 16 กย 2557 สมัครงาน เทศบาล 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน เทศบาล 2557

สมัครงาน เทศบาล 2557

ล่าสุด!! สนง.เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวาชินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวาชินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 – วันที่ 16 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร. 045-433-103 คะ…

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวาชินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 – วันที่ 16 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร. 045-433-103

สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045 – 433103 โทรสาร : 045 – 433102

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights