ฮิต! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรวม 3 อัตรา 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฮิต! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรวม 3 อัตรา 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2558

สมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด!! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การข่าว และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816-7 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การข่าว และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การข่าว และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การข่าว และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าการข่าว จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
– มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับของทางราชการ
– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816-7 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights