คัดเฉพาะ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 พร้อมเฉลย ฟรี นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ เน้นๆ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 61 หมัดเด็ด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คัดเฉพาะ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 พร้อมเฉลย ฟรี นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ เน้นๆ

เพราะมีหลายๆ คอมเมนต์ขอ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร อัพเดตปี 2561 กันเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราไม่รอช้า เอาตัวอย่างมาให้ได้ทดลองทำกันไปก่อนคะ เป็น หมัดเด็ด แน่นอน สำหรับ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 เราแจกให้เฉพาะ 100 ไอดีแรกเท่านั้นคะ ไปติดตามรายละเอียดกันเลย คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ ชุดนี้ เพราะเราคัด เน้นๆ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 พร้อมเฉลย ฟรี ที่หลายๆ ที่ไม่กล้าแจก

คัดเฉพาะ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 พร้อมเฉลย ฟรี นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ เน้นๆ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 61 หมัดเด็ด

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2561 ?
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ
ข. นายพิพัฒน์ ขันทอง
ค. นายรณวัฒน์ สุวรรณาภิรมย์
ง. นายสมพงษ์ ตัณทพาทย์

 

ข้อที่ 4. กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาให้บริการรับแบบแสดงรายการฯ และรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 จนถึงวันที่เท่าไร ?
ก. 30 มี.ค. 2561
ข. 31 มี.ค. 2561
ค. 1 เม.ย. 2561
ง. 9 เม.ย. 2561

ข้อที่ 5. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากร ตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 6. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป

ข้อที่ 7. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 8. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ําถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 10. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 ฟรี

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2561 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,