แชร์คะ!! สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครพนักงานราชการรวม 40 อัตรา 6 พย 57-9 มค 58 สมัครงาน สำนักงาน ก.พ.ร. 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์คะ!! สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครพนักงานราชการรวม 40 อัตรา 6 พย 57-9 มค 58 สมัครงาน สำนักงาน ก.พ.ร. 2558
งานอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงาน สำนักงาน ก.พ.ร. 2558

สมัครงาน สำนักงาน ก.พ.ร. 2558

ล่าสุด!!! สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 40 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่ดีและเก่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,