แชร์ด่วน!! กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในปี 2557 สมัครสอบกรมสรรพากร 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ด่วน!! กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในปี 2557 สมัครสอบกรมสรรพากร 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมสรรพากร 2558

สมัครสอบกรมสรรพากร 2558

สำหรับหลายๆ ท่านที่ได้สมัครสอบกับกรมสรรพากร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการนั้น ทางกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัคครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราย ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th คะ….

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ กรมสรรพากร 2557 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และรายละเอียดในการสอบ

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 19 กันยายน 2557

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัคครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราย ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ > การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือเว็บไซต์ http://job.rd.go.th/หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในภายหลัง

เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร >>>>
เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร คลิก!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร >>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,