แชร์ด่วน!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก 450 อัตรา 1-25 ธค 2557 สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครรวม 450 อัตรา 1-25 ธค 2557 เปิดสอบตำรวจ ปี 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 450 อัตรา แยกเป็นกองบัญชาการศึกษา จำนวน 310 อัตรา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในสังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 40 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อ่านประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 450 อัตรา พ.ศ. 2557 การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
บช.ศ., สพฐ.ตร. และ บช.ก. (ในสังกัด บก.ทท.)

จำนวนอัตรา
การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557หน่วยรับสมัครสอบ
กรุณาเลือกหน่วยที่ท่านต้องการสมัครสอบ เพื่อเข้าระบบรับสมัคร

1. กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 310 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

2. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 100 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

3. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในสังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 40 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

ที่มาของข่าว : กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 100 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2941 0979 ต่อ 106, 108 และ 109 เว็บไซต์ กองการสอบ www.rcm.edupol.org

แชร์ด่วน!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก 450 อัตรา 1-25 ธค 2557 สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัคร

ล่าสุด!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่นิติกร รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้าที่ บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้ำที่บริการการศึกษา รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา และ รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ชาย 30 อัตรา หญิง 10 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 อัตรา…

การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่นิติกร รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
2. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่ บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
3. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
4. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้ำที่บริการการศึกษา รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
6. ตำแหน่งรอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ชาย 30 อัตรา หญิง 10 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557

สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557

รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2557

คุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่จะใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง
รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ของผู้สมัครสอบ แต่ละกลุ่ม แต่ละสายงาน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยเกี่ยวข้องเสนอปรับแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อให้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกับตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง (เอกสาร ๕) โดยได้มีการถกแถลงและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

ขอบเขตวิชาการทดสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา (โดยสรุป)

ทุกกลุ่มตำแหน่ง (ทุกกลุ่มงาน/สายงาน)
การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน 40 ข้อ
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน(ข้อ) 20 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน(ข้อ) 20 ข้อ
การทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน 110 ข้อ

อ่านรายละเอียดของขอบเขตวิชาการทดสอบฉบับเต็ม >>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

อ่ารายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://rcm.edupol.org คะ…

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights