โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา สมัครสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา สมัครสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

PIEAEVS 2563 หลักสูตรปกติ 3 ปี
สำหรับ:
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

จํานวนรับสมัคร: 55 คน

สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
บรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตําแหน่งพนักงานช่างฮอทไลน์ ทุนศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook.com/PEAEVS

PIEAEVS 2563 หลักสูตรพิเศษ 1 ปี

สำหรับ:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากําลัง / ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีภาระทางทหาร

จํานวนรับสมัคร : To Be Announced
สําเร็จการศึกษา: บรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟก.ตําแหน่งพนักงานช่างฮอทไลน์

PEAEVS 2563 หลักสูตรช่าง เฉพาะทาง รุ่น 3
สําหรับ !
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากําลัง ไม่มีการะกาหาร
จํานวนรับสมัคร : To Be Announced
สําเร็จการศึกษา : บรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟก. ตําแหน่งพนักงานช่าง แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง JUMPER

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights