[ด่วน!!] โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!!] โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/01/2556 โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุ 14-17 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยการรับสมัครจะทำการเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.rtna.ac.th หรือ www.navy.mi.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2475-3995) โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค - 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556

โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556

[ด่วน!!] โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556
โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุ 14-17 ปีบริบูรณ์
มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

การรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.rtna.ac.th หรือ www.navy.mi.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2475-3995)
หรือทำการสมัครสอบด้วยตนเอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม >>>> โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

สมัครสอบคลิก!!

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 7 มค – 22 กพ 2556 โรงเรียนนายเรือ รับสมัคร 2556

Tags: , , ,