ใหม่กว่า!! กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานรวม 63 อัตรา บัดนี้ถึง 26 กย 2557 เปิดสอบ กรมการบินพลเรือน ปี 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่กว่า!! กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานรวม 63 อัตรา บัดนี้ถึง 26 กย 2557 เปิดสอบ กรมการบินพลเรือน ปี 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมการบินพลเรือน รับสมัคร

กรมการบินพลเรือน รับสมัคร

ล่าสุด!!!! กรมการบินพลเรือน เปิดบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 63 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจาหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น” ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น

ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.1.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2 ท่าอากาศยานระนอง
1.2.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3 ทาอากาศยานสุราษฎรุ์ธานี
1.3.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.4 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
1.5.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6 ท่าอากาศยานขอนแก่น
1.6.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 63 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตําแหน่งเจาหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น” ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights