ใหม่กว่า!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน 26-30 พค 2557 สมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่กว่า!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน 26-30 พค 2557 สมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ล่าสุด!! สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร) หากท่านใดมีความประสงค์จะสมัคร ท่านสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการคะ….

ประกาศจังหวัดพิจิตร
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ด้วยจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,