ใหม่!! กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ รวม 135 ตำแหน่ง 25 กพ-19 มีค 2558 สมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ รวม 135 ตำแหน่ง 25 กพ-19 มีค 2558 สมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2558

สมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2558

ล่าสุด!! กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 ตำแหน่ง โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2558” โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 พื้นที่ทั่วไป
(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)(วุฒิปริญญาโท) จำนวน 30 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)(วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 90 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

1.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)(วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 15 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
บรรจุและแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2558” โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , ,