ใหม่! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครรวม 7 อัตรา 3-10 มีค 2558 สมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครรวม 7 อัตรา 3-10 มีค 2558 สมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558

สมัครงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558

ล่าสุด!!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการรวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถานที่รับสมัครคือสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดกระบี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สถานที่รับสมัครคือสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดชุมพร นครปฐม ภูเก็ต ลำพูน และ ศรีสะเกษ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สถานที่รับสมัครคือสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดน่า ภูเก็ต ลำพูน สระบุรี และ หนองบัวลำภู….

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน ภูเก็ต ลำพูน สระบุรี และหนองบัวลำภู
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพาณิชย์
ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร นครปฐม ภูเก็ต ลำพูน และศรีสะเกษ
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 – 10 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถานที่รับสมัครคือสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดกระบี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สถานที่รับสมัครคือสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดชุมพร นครปฐม ภูเก็ต ลำพูน และ ศรีสะเกษ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สถานที่รับสมัครคือสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดน่า ภูเก็ต ลำพูน สระบุรี และ หนองบัวลำภู….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,