ใหม่!! การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 9-31 มีนาคม 2558 สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 9-31 มีนาคม 2558 สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค 2558

สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค 2558

ล่าสุด!!! การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยจะเปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ขอสงวนลุขสิทธิ์ไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)….

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อรองรับโครงการประปาทันใจระยะที่สอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา)

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ขอสงวนลุขสิทธิ์ไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Tags: , , , , ,