ใหม่!! สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครรวม 28 ตำแหน่ง 20 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครรวม 28 ตำแหน่ง 20 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครร

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครร

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights