ใหม่!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบผู้บังคับหมู่ฝ่ายดนตรี จำนวน 35 อัตรา 27 เมษา-22 พค 2558 สมัครสอบตำรวจ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบผู้บังคับหมู่ฝ่ายดนตรี จำนวน 35 อัตรา 27 เมษา-22 พค 2558 สมัครสอบตำรวจ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

ล่าสุด!!!  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล โดยกองสวัสดิการดำเนินการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ทำหน้าที่ดุริยางค์ จำนวน 35 อัตรา โดยจะทำการประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (ในวันและเวลาราชการ) และต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล 91 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทศัพท์ 0 2538 8228 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศสำนักงานกำลังพล
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล โดยกองสวัสดิการดำเนินการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ทำหน้าที่ดุริยางค์ จำนวน 35 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักกำลังพล จำนวน 35 อัตรา แยกเป็น

1.1 กลุ่มเครื่องลมทอง จำนวน 10 อัตรา
1.2 กลุ่มเครื่องลมไม้ จำนวน 8 อัตรา
1.3 กลุ่มเครื่องสายสากล จำนวน 5 อัตรา
1.4 กลุ่มเพอร์คัชชัน จำนวน 3 อัตรา
1.5 กลุ่มเครื่องไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
1.6 กลุ่มดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา
1.7 กลุ่มนักร้องสากล จำนวน 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (ในวันและเวลาราชการ)

การรับสมัคร
ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (ในวันและเวลาราชการ) และต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล 91 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทศัพท์ 0 2538 8228 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,