ใหม่!! สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครรวมกว่า 52 อัตรา 3-19 สค 2557 สมัครสอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครรวมกว่า 52 อัตรา 3-19 สค 2557 สมัครสอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557

สมัครสอบ กระทรวงสาธารณสุข 2557

ล่าสุด!! โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายเปิดสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาลบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการคะ….

ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาลบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งพยาลบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
7. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , ,