ใหม่! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรวม 16 อัตรา 30 มีนา-3 เมษา 2558 สมัครสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรวม 16 อัตรา 30 มีนา-3 เมษา 2558 สมัครสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2558

สมัครสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2558

ล่าสุด!!! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.opm.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา…

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจดังกล่าว โดยมีรานละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 6 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.opm.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครสอบคลิก!!!!

Tags: , , ,