ใหม่!! อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ รวม 14 อัตรา บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ รวม 14 อัตรา บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ

อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ

ล่าสุด!! อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น   14 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558 เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศ อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

2. ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : นักวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

3. ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

4. ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : นักวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

รวมจำนวนทั้งสิ้น   14 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558 เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights