ด่วน!! สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท 25-29 พค 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท 25-29 พค 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบ

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบ

ล่าสุด!! จังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา :
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โปรแกรม Microsoft word excel powerpoint และการใช้ internet

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,