เน้นสุดๆ แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร รีบโหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เน้นสุดๆ แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร รีบโหลด คัดเฉพาะออกสอบ

สำหรับ แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ชุดนี้ เพราะไม่อยากให้เสียเวลามาเกินไป เพราะฉะนั้น รีบโหลดด่วนเลยคะ เราขอให้ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 ชุดนี้ เป็นตัวช่วยในการสอบปี 2558 นะคะ รีบเลยคะ คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 ที่กำลังจะสอบในเร็ววันนี้ มีหลายๆ ท่านสอบถามเรื่อง แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 เข้ามามากขึ้นวันนี้ เลยขออัพมาลงระบบ ฝากไว้ให้ลองทำกันนะคะ เน้นสุดๆ แล้วหละคะ


เน้นสุดๆ แนวข้อสอบ ทอ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร รีบโหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58


แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา
ข้อที่ 2. เป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC คือ ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 3. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก
ข้อที่ 4. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ
ข้อที่ 5. อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตในระดับเท่าไหร่ ?
ก. ในระดับ 2-2.5%
ข. ในระดับ 3-3.5%
ค. ในระดับ 4-4.5%
ง. ในระดับ 5-5.5%
ข้อที่ 6. อีไอซีประเมินค่าเงินบาทในปี 2558 ว่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจาก ?
ก. ภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ ตามแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในช่วงครึ่งหลังของปี
ข. การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ค. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 7. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5
ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 การขยายตัวจะมีปัจจัยสนับสนุนจากอะไร ?
ก. การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. การปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเงื่อนไขภายในประเทศรวมทั้งผลของการดําเนินนโยบาย
ค. การลงทุนเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 9. จากรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งหมดกี่ราย ?
ก. 20 ราย
ข. 30 ราย
ค. 40 ราย
ง. 50 ราย
ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 คือจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดเชียงใหม่
ง. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อที่ 11. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว
ข้อที่ 12. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว
ข้อที่ 13. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018
ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 ข้อใดคือเหตุผลในการเลื่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ?
ก. มีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงและกฎระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าและการผ่านแดน
ข. มีปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน
ค. มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการที่จะรับมือกับการลักลอบขนยาเสพติด
ง. ถูกทุกข้อ


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights