สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 16 มีค-16 เมย 2558 สอบพนักงานราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 16 มีค-16 เมย 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/03/2558 ข่าว สอบพนักงานราชการ 2558 มีมาอัพเดตอีกแล้วคะ เนื่องจาก สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง คือ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558 รับออนไลน์ สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 2558 ได้เลยที่นี่


สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 16 มีค-16 เมย 2558 สอบพนักงานราชการ 2558

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง คือ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558 รับออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.นิติกรปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  http://nfc.thaijobjob.com

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 16 มีค-16 เมย 2558 สอบพนักงานราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , ,