สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 5-11 สค 2558 boi สมัครงาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 5-11 สค 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/08/2558 แจ้งข่าว boi สมัครงาน 2558 ให้ทราบกันนะคะ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4) รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด boi สมัครงาน 2558 ได้แล้วที่นี่ เรามี file .pdf ในการรับสมัครงานครั้งนี้ ทั้งหมด ไว้ให้ท่านแล้วหละคะ ไปดูกันเลย


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 5-11 สค 2558 boi สมัครงาน 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4) รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558

ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาอักษรศาสตร์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟังและพูด ในระดับดี

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2)
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– มีบุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service mind)
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟังและพูด ในระดับพอใช้

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการเลขานุการ
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– มีบุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service mind)
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟังและพูด ในระดับพอใช้

ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในระดับดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.boi.go.th


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 5-11 สค 2558 boi สมัครงาน 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights