[HIT] กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบกว่า 67 อัตรา 11 – 17 มีค 2558 สมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[HIT] กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบกว่า 67 อัตรา 11 – 17 มีค 2558 สมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558

สมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558

ล่าสุด!! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 อัตรา โดยจะรับสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต (internet) ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 ถึงวันท 17 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หน่วยงาน และ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้……

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 26 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(3) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
(6) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 14 อัตรา
(7) นิติกร จำนวน 6 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(8) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 ถึงวันท 17 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะรับสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต (internet) ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 ถึงวันท 17 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หน่วยงาน และ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights