HOT@! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 22 มค – 2 กพ 2561 สมัครสอบกรมการทหารช่าง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 22 มค – 2 กพ 2561 สมัครสอบกรมการทหารช่าง 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ล่าสุด! กรมทหารช่าง เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนันสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังสี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

ประกาศกรมทหารช่าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนันสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยกรมทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการใน กองประจำการ เหล่าทหาช่าง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนันสนึนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังสี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,