HOT! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา 25 พค – 2 มิย 2560 สมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา 25 พค – 2 มิย 2560 สมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-05-16 at 2.05.34 PMล่าสุด! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 จำนวน 200 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,