Hot! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 101 อัตรา 5-9 มค 2558 สมัครงานกรมการแพทย์ 2558 สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 101 อัตรา 5-9 มค 2558 สมัครงานกรมการแพทย์ 2558 สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครงานกรมการแพทย์ 2558

สมัครงานกรมการแพทย์ 2558

ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีและทรวงอกปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุขปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งเภสัชกรรปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการแพทย์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีและทรวงอกปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุขปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งเภสัชกรรปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 101 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 4 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวนบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุขปฏิบัติงาน จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งเภสัชกรรปฏิบัติงาน จำนวนบรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง

รวมจำนวนทั้งสิ้น 119 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://job.dms.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนการสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights