Hot! กรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบรวม 98 อัตรา 2-10 กพ 2558 สมัครสอบกรมพลาธิการทหารบก ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot! กรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบรวม 98 อัตรา 2-10 กพ 2558 สมัครสอบกรมพลาธิการทหารบก ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบกรมพลาธิการทหารบก ปี 2558

สมัครสอบกรมพลาธิการทหารบก

ล่าสุด!! กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 89 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก เลขที่ 3 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี…

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ด้วยกรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 89 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สานพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง ช่างไม้ (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 5 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 7 อัตรา
7. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง พนักงานบริการเชื้อเพลิง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 59 อัตรา
11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
– ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
– ปฏิบัติหน้าที่พนักงานตัดผม จำนวน 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
– ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (เพศ ชาย)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 89 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2558

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก เลขที่ 3 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,