[Hot!] กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุ 3 ตำแหน่ง 1-19 ธค 2557 สมัครงานกรมราชทัณฑ์ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Hot!] กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุ 3 ตำแหน่ง 1-19 ธค 2557 สมัครงานกรมราชทัณฑ์ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงานกรมราชทัณฑ์ ปี 2558

สมัครงานกรมราชทัณฑ์ ปี 2558

ล่าสุด!! กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีปฏิบัติการ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะสมัครและเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2967 3437-8 หรือศูนบ์บริการ Call Center โทร. 0 2967 2222 ต่อ 820,823 ในวันเวลาราชการ…

ประกาศกรมราชทัณฑ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน , พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ประเภทตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
จำนวนตำแหน่งว่าง – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา – ปวท./อนุปริญญา/ปริญญาตรี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะสมัครและเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2967 3437-8 หรือศูนบ์บริการ Call Center โทร. 0 2967 2222 ต่อ 820,823 ในวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,