HOT! กรมสรรพวุธทหารบก เปิดรับสมัครรวม 50 อัตรา 29 เมษา- 1 พค 2558 สมัครงานกรมสรรพวุธทหารบก 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมสรรพวุธทหารบก เปิดรับสมัครรวม 50 อัตรา 29 เมษา- 1 พค 2558 สมัครงานกรมสรรพวุธทหารบก 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมสรรพวุธทหารบก 2558

สมัครงานกรมสรรพวุธทหารบก 2558

ล่าสุด!!! กรมสรรพวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบคุดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพศชาย ณ กรมสรรพาวุธทหารบก บุคคลที่มาสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี อ่านรายละเอียดขอการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมสรรพวุธทหารบก
เรื่อง รับสมัครสอบคุดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมสรรพวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่ง : ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ และบัญชีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ชื่อตำแหน่ง : ชกท.ส่งกำลังกระสุน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ และบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ชื่อตำแหน่ง : ชกท.ช่างอาวุธ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. ชื่อตำแหน่ง : ชกท.ช่างยานยนต์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพศชาย ณ กรมสรรพาวุธทหารบก บุคคลที่มาสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี อ่านรายละเอียดขอการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,