HOT@! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงานกว่า 30 อัตรา 15-19 มกราคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงานกว่า 30 อัตรา 15-19 มกราคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งนิติกร ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งนายช่างโยธา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งนิติกร ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการตําแหน่ง นายช่างโยธา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่ห้องประชุมสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!