HOT@! กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 103 อัตรา 2-13 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 103 อัตรา 2-13 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวน ๑๐๓ คน มีรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่ง
– พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน ๑ กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๑๐ บาท

การแต่งกาย
ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และสวมรองเท้าแตะ โดยเด็ดขาด) ตั้งแต่เข้ารับการสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบสัมภาษณ์ กรณีที่แต่งกายไม่เหมาะสมให้ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดความพร้อมเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กําลังพล กองอํานวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๔ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights