HOT! กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ บัดนี้ – 27 มีนา 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ บัดนี้ – 27 มีนา 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-03-09 at 6.25.10 PMล่าสุด! กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามีอัตราว่างในตำแหน่งปะเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา จึงประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ะคะ…

ประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนายอำเภอ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามีอัตราว่างในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา

ตำแหน่งที่จะคัดเลือก
ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการระดับสูง) จำนวน 141 อัตรา

Screen Shot 2017-03-09 at 6.14.25 PM
Screen Shot 2017-03-09 at 6.15.07 PM


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,