HOT! การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุ กว่า 123 อัตรา วุฒิ ม.3 – วุฒิ ป.โท 23 พค – 1 มิย 2560 สมัครสอบ กฟน. ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุ กว่า 123 อัตรา วุฒิ ม.3 – วุฒิ ป.โท 23 พค – 1 มิย 2560 สมัครสอบ กฟน. ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Screen-Shot-2017-04-30-at-9.56.57-AMล่าสุด! การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th คลิก “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (คร่าวๆ)
1. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,040 บาท

2. ตำแหน่งนักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,040 บาท

3. ตำแหน่งนักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,040 บาท

4. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

5. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

6. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

7. ตำแหน่งวิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,840 บาท

8. ตำแหน่งนักประมวลผล 4 จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

9. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

10. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

12. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

13. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

14. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

15. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

16. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

17. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 21 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

18. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

19. ตำแหน่งพนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

20. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,700 บาท

21. ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

22. ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 123 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th คลิก “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กฟน. เตรียมสอบ ปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กฟน. เตรียมสอบ ปี 2560 คลิก!!!

Tags: , , , , , ,