[Hot!] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) เปิดรับสมัครงานรวม 5 อัตรา 9-30 ตุลาคม 2560 สมัครสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Hot!] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) เปิดรับสมัครงานรวม 5 อัตรา 9-30 ตุลาคม 2560 สมัครสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-08 at 9.52.17 AMล่าสุด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งลูกจ้างช่าง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งลูกจ้างบัญชี จำนวน 2 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายสุภาพ ห้ามปล่อยชายเสื้อ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งลูกจ้างช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งลูกจ้างช่าง จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี จำนวน 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายสุภาพ ห้ามปล่อยชายเสื้อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,