HOT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบรวม 253 อัตรา 27-30 เมษา 2558 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบรวม 253 อัตรา 27-30 เมษา 2558 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558

สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558

ล่าสุด!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา) ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวม 140 อัตรา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รวม 113 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.pea.co.th/sites/c2 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

1) จังหวัดชลบุรี
2) จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) จังหวัดระยอง
4) จังหวัดจันทบุรี
5) จังหวัดตราด

คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 โดยแต่งกายสุภาพ หารแต่งกายไม่สุภาพ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้ยื่นใบสมัคร โดยในขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจร่างกาย (วัดส่วนสูง/ชั่งน้ำหนัก/รอยสัก)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวม 140 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟภ ปี 2558 >>>
แนวข้อสอบ กฟภ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟภ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟภ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟภ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!

Tags: , , , ,