HOT! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-03 at 7.29.30 PMธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง อาทิรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (SRM) / หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ (RM) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค… ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า… ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจ… รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (SME Customer Segmentatio… และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างคะ……

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (SRM) / หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ (RM) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค…
2. ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า…
3. ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจ…
4. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (SME Customer Segmentatio…
5. ตำแหน่งงาน ด้านบริหารโครงการ (Project Management)…
6. ตำแหน่งงาน ด้านยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy)…
7. ตำแหน่งงาน ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning)…
8. ตำแหน่งงาน ด้านธุรกิจสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Relationship Manager – Wholesale Banking)…
9. ตำแหน่งงาน ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Credit Manager – Wholesale Banking)…
10. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์…
11. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (ปฏิบัติงานเป็นผลัด)…
12. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี…
13. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)…
14. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน ฝ่ายบริการตลาดทุน…
15. ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี…

และตำแหน่งอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,