Hot!!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา บัดนี้-22 มิย2558 สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot!!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา บัดนี้-22 มิย2558 สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558

สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558

ล่าสุด!!! บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378 หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.co.th หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิค สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ

29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 (1) ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง หรือปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ เพศชาย มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์ โดยมีใบรับรองการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง วีดีทัศน์ สามารถตัดต่อวีดีทัศน์ สามารถใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาพถ่ายและวีดีทัศน์ และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสตูดิโอ ได้เป็นอย่างดี สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ

29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด หรือการจัดการโลจิสติกส์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ

29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.50 สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ

29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสารสนเทศ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร และมีคุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ

29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ

19 ส.ค. 57 – 31 ต.ค. 57 รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) จำนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย THP Contact Center 1545

10 ก.พ. 57 – 30 เม.ย. 57 รับสมัครลูกจ้างเหมาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ดังนี้
– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378
www.thailandpost.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,