[ HOT มาก! ] กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบรวม 230 อัตรา 25-31 พค 2559 สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

download[ HOT มาก! ] กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบรวม 230 อัตรา 25-31 พค 2559 สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 230 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 8 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 214 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

4. ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 23,430 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 230 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
จำนวนตำแหน่งละ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
– ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ให้ทราบภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com และ http://www.dnp.go.th/personnel โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights