HOT! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบรวม 49 อัตรา 16 พค – 5 มิย 2560 สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบรวม 49 อัตรา 16 พค – 5 มิย 2560 สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-05-06 at 11.39.42 AMล่าสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ สตง. เตรียมสอบปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบ สตง. เตรียมสอบปี 2560

Tags: , , ,