HOT! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบรวม 106 อัตรา 24 กพ-17 มีค 2558 สมัครสอบ สตง 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบรวม 106 อัตรา 24 กพ-17 มีค 2558 สมัครสอบ สตง 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครสอบ สตง 2558

สมัครสอบ สตง 2558

ล่าสุด!! สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้อราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ http://job.oag.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้อราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 100 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ http://job.oag.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 >>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , ,